Home    Education

Education

logo-education
1. Tên sản phẩm: EDUCATION

2. Mô tả ngắn gọn:

Chương trình học bổng quỹ giáo dục The Harding Miller cung cấp các công cụ và hỗ trợ để nâng cao thành tựu giáo dục và khát vọng nghề nghiệp của những cô gái có tiềm năng cao, những người đang phải đối mặt với những bất lợi. Học bổng hỗ trợ bắt đầu từ năm lớp 9. Học bổng này được trao tặng trong 2 năm. Những học sinh được học bổng sẽ được mời để nộp lại đơn xin hỗ trợ thêm 2 năm nữa. Tổng giá trị được hỗ trợ trong 4 năm là khoảng 20.000$. Các ứng viên thành công sẽ được nhận những điều sau: – Máy tính chất lượng cao – Di động 4G – Dạy trực tiếp 40 giờ – Dạy trực tuyến và nhiều công cụ trực tuyến khác – Hỗ trợ huấn luyện – Hướng nghiệp và lựa chọn đề tài – Tiền để trang trải chi phí – Đồng phục và thiết bị trường học – Phí đi học và học phí – Văn phòng phẩm và sách Kim Harding và Irene Miller thành lập quỹ giáo dục Harding Miller sau khi bán công ty của Kim năm 2014. Cả Kim và Irene đều là nhà vô địch dài hạn trong việc giáo dục các cô gái và giáo dục công cộng. Trong hai năm trước khi bán doanh nghiệp, họ đã bắt đầu làm việc với quỹ giáo dục công cộng về học bổng cho những cô gái không có lợi thế cao về hoàn cảnh kinh tế xã hội. Các cô gái đầu tiên được nhận học bổng khi học năm thứ 9, và hiện đang học lớp 12. Trong năm đầu tiên những cô gái sẽ được nhận Sec để giúp đỡ các yêu cầu học tập. Bây giờ, cách tiếp cận đã thay đổi để cung cấp máy tính, truy cập mạng, dạy học, quỹ cho các nhu cầu khác và hỗ trợ huấn luyện. Năm 2016, tổ chức được công nhận là tổ chức từ thiện và tổ chức nhân đạo của Úc và có thể nhận được các khoản đóng góp được khấu trừ thuế. Chúng tôi áp dụng chúng vào tổ chức để có thể thu hút được nhiều sự đóng góp và giúp đỡ nhiều cô gái hơn. Để mở rộng chương trình và cung cấp nhiều hỗ trợ cho nhiều học bổng, sự đóng góp rất có giá trị và được hoan nghênh. Vì quỹ Kim Harding và Irene Miller tài trợ tất cả chi phí hành chính, tất cả các khoản quỹ đều dành cho các cô gái và các nhu cầu của họ. Tổ chức vẫn làm việc chặt chẽ với tổ chức giáo dục công cộng để cùng có lợi. Tổ chức giáo dục công cộng đề nghị mở rộng, đa dạng học bổng cho cả học sinh và giáo viên ở các trường công lập và thúc đẩy chất lượng và tình trạng của giáo dục công lập.

3. Công nghệ sử dụng:

Magento1, php, nginx, redis, memcache
  • Chia sẻ:
hotline 0942 55 57 57