Home    Oliver

Oliver

logo-oliver

1. Tên sản phẩm: OLIVER

2. Mô tả ngắn gọn: 

Giải pháp Pháp lý Đám mây cung cấp nền tảng rộng rãi cho New Zealand cho những ai cần có giải pháp an toàn toàn diện để quản lý tài liệu trực tuyến. Dịch vụ của chúng tôi tập trung vào quy trình phát hiện pháp lý, bao gồm tất cả các khía cạnh của khám phá điện tử và phát hiện sao chép – chúng tôi thu thập, nhận hoặc xem lại các tài liệu có thể tìm thấy của bạn, xử lý nhanh chóng và tải chúng an toàn lên máy đám mây, Nơi có nhiều tính năng để quản lý tài liệu của bạn.

Dịch vụ:

  • Sách điện tử
  • Quản lý tài liệu trực tuyến dễ dàng
  • Bảo mật
3. Công nghệ sử dụng: Magento1, php, nginx, redis, memcache/  
  • Chia sẻ:
hotline 0942 55 57 57