Tin Công Nghệ

Home    Tin Công Nghệ

Hướng dẫn tạo địa điểm doanh nghiệp trên Google Maps

FGC Editor 26/12/2023

I. Chuẩn bị thông tin trước khi tạo địa chỉ Google maps doanh nghiệp – Tài khoản Gmail đăng nhập – Hình ảnh logo doanh nghiệp – Hình ảnh biển hiệu doanh nghiệp – Hình ảnh văn phòng – Điện thoại có gắn sim số... Xem thêm