Home    Tin Công Nghệ, Tin Công Nghệ  Hướng dẫn tạo địa điểm doanh nghiệp trên Google Maps

Hướng dẫn tạo địa điểm doanh nghiệp trên Google Maps

I. Chuẩn bị thông tin trước khi tạo địa chỉ Google maps doanh nghiệp

– Tài khoản Gmail đăng nhập
– Hình ảnh logo doanh nghiệp
– Hình ảnh biển hiệu doanh nghiệp
– Hình ảnh văn phòng
– Điện thoại có gắn sim số sử dụng

II. Tạo địa điểm doanh nghiệp trực tiếp trên Google Maps

Đây là cách tạo địa điểm doanh nghiệp trên Google Maps trực tiếp trên trang bản đồ của Google.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản của trình duyệt Google.
Bạn đăng nhập tài khoản Gmail dùng để quản lý maps sau này trực tiếp trên công cụ tìm kiếm của Google.

Bước 2: Xác định vị trí chính xác của doanh nghiệp.
Bạn tìm đến chính xác vị trí của doanh nghiệp bạn trên trang Google Maps.
Link Google Maps: https://www.google.com/maps