Tính năng Hệ thống quản lý kinh doanh xăng dầu

Hệ thống quản lý kinh doanh xăng dầu giúp người dùng quản lý mọi hoạt động kinh doanh hiệu quả, giúp tăng trưởng doanh số nhanh chóng và liên tục.

Chức năng đăng nhập & phân quyền

 • Đăng nhập hệ thống bằng các tài khoản được phân quyền để truy cập các chức năng tương ứng với nhiệm vụ của nhân viên
 • Thêm/ chỉnh sửa/ xóa tài khoản nhân viên và quyền hệ thống
 • Chức năng “Quên mật khẩu" giúp bạn đặt lại mật khẩu cho tài khoản

Quản lý nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp

 • Thêm/ chỉnh sửa/ xóa nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp
 • Xóa nhân viên chưa có dữ liệu chấm công
 • Khóa/Mở tài khoản nhân viên
 • Thêm/Sửa/Xóa đối tượng tiêu thụ cho từng khách hàng

Quản lý trụ bơm, nhóm nhiên liệu, nhiên liệu, đơn giá

 • Thêm mới/ chỉnh sửa thông tin trụ bơm, nhóm nhiên liệu, nhiên liệu, đơn giá
 • Xóa thông tin trụ bơm, nhóm nhiên liệu, nhiêu liệu, đơn giá khi chưa có điều kiện ràng buộc
 • Cập nhật đơn giá theo đơn giá nhà nước mới nhất
 • Tìm kiếm thông tin đơn giá theo thời gian áp dụng

Quản lý Xuất - Nhập - Tồn nhiên liệu

+ Nhập hàng 

 • Quản lý nhập hàng theo các loại hình kinh doanh: Xăng dầu bán lẻ/ Mỡ nhờn/ Bán công nghiệp
 • Thêm mới nhật ký nhập hàng
 • Chỉnh sửa/ xóa nhật ký nhập hàng khi chưa duyệt nhật ký
 • Duyệt nhật ký nhập hàng
 • Tìm kiếm nhật ký nhập hàng

+ Xuất hàng

 • Quản lý xuất hàng tại cây xăng/ từ xe bồn/ bán công nghiệp
 • Thêm mới/ chỉnh sửa nhật ký xuất hàng
 • Xóa nhật ký xuất hàng khi chưa duyệt nhật ký
 • Xem chi tiết nhật ký xuất hàng
 • Duyệt nhật ký
 • Tìm kiếm nhật ký xuất hàng
+ Tồn nhiên liệu:
Quản lý số lượng tồn nhiên liệu sau khi có số lượng xuất nhập nhiên liệu

Quản lý công nợ khách hàng, công nợ nhân viên

 • Xem tổng dư nợ khách hàng, nhân viên
 • Thêm mới/ chỉnh sửa nhật ký
 • Xóa nhật ký khi chưa được duyệt
 • Duyệt nhật ký công nợ
 • Xuất thống kê công nợ ra file excel
 • Tìm kiếm công nợ theo khách hàng, nhân viên; theo mốc thời gian

Báo cáo, thống kê, trích xuất file excel

Thống kê tình hình xuất nhập tồn nhiên liệu:

 • Thống kê xuất nhập tồn: Xăng dầu bán lẻ, Mỡ nhờn, Bán công nghiệp, Tổng hợp Xăng-Dầu
 • Báo cáo bán hàng theo hóa đơn
 • Bảng tổng hợp tiền mặt thu
 • Tìm kiếm theo nhiên liệu, nhóm nhiên liệu, ngày tháng
 • Xem biểu đồ thống kê (Trừ báo cáo bán hàng theo hóa đơn)
 • Xuất bảng thống kê ra file excel
 • Thêm mới hóa đơn, chỉnh sửa mức thuế (Báo cáo bán hàng theo hóa đơn)

Tư vấn sử dụng dịch vụ

Để trải nghiệm dịch vụ tốt nhất hiện nay

hotline 0942 55 57 57