BẢNG GIÁ PHẦN MỀM QUẢN LÝ KINH DOANH XĂNG DẦU

TRẢ HÀNG THÁNG

– Được sử dụng tất cả tính năng của hệ thống

– Hàng tháng phải trả một khoản phí nhất định để sử dụng hệ thống

– Được hỗ trợ kỹ thuật trong thời gian sử dụng hệ thống

– Ngừng sử dụng dịch vụ sau 10 ngày, tính từ ngày thông báo gia hạn cước phí

TRẢ THEO GIAI ĐOẠN

– Được sử dụng tất cả tính năng của hệ thống

– Hàng quý phải trả một khoản phí sử dụng hệ thống

– Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt thời gian sử dụng hệ thống

– Ngừng sử dụng dịch vụ sau 10 ngày, tính từ ngày thông báo gia hạn cước phí

MUA TRỌN GÓI

– Được sử dụng tất cả tính năng của hệ thống

– Chuyển giao toàn bộ công nghệ, code, chương trình hệ thống, được toàn quyền sử dụng và quản lý

– Hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn sử dụng hệ thống

– Bảo hành hệ thống 01 năm

Tính năng hệ thống Trả theo tháng Trả theo giai đoạn Mua trọn gói
Chức năng đăng nhập & phân quyền      
Quản lý nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp      
Quản lý xuất nhập nhiên liệu.      
Quản lý trụ bơm, nhóm nhiên liệu, nhiên liệu      
Quản lý đơn giá nhập xuất nhiên liệu      
Quản lý công nợ khách hàng, công nợ nhân viên      
Thực hiện chấm công và quản lý ngày làm việc nhân viên      
Báo cáo, thống kê tình hình xuất nhập tồn nhiên liệu, quỹ tiền mặt, công nợ, tài chính      
Trích xuất dữ liệu lưu trữ, làm chứng từ, phục vụ quản lý kinh doanh      

Tư vấn sử dụng dịch vụ

Để trải nghiệm dịch vụ tốt nhất hiện nay

hotline 0942 55 57 57