Hướng dẫn sử dụng Hệ thống quản lý kinh doanh Xăng Dầu

HỆ THỐNG QUẢN LÝ KINH DOANH XĂNG – DẦU được xây dựng nhằm hỗ trợ quá trình quản lý hoạt động mua-bán nhiên liệu tại công ty với những tính năng chính:
1. Đăng nhập
2. Dashboard
3. Quản lý nhân viên – Quyền
+ Danh sách Nhân viên
+ Quản lý quyền
4. Quản lý khách hàng và đối tượng tiêu thụ
5. Quản lý hoạt động nhập hàng
+ Nhập hàng Xăng, dầu bán lẻ
+ Nhập hàng Mỡ, nhờn
+ Nhập hàng bán công nghiệp
6. Quản lý hoạt động xuất hàng
+ Xuất hàng từ cây xăng
+ Xuất hàng từ xe bồn
+ Xuất hàng bán công nghiệp
7. Quản lý Nhiên liệu – Trụ bơm
+ Quản lý Nhiên liệu
+ Quản lý Nhóm nhiên liệu
+ Quản lý Trụ bơm
8. Quản lý sổ quỹ tiền mặt
9. Quản lý công nợ
+ Công nợ nhập hàng
+ Công nợ xuất hàng theo khách hàng
10. Quản lý công tơ thuế
11. Quản lý thống kê
+ Thống kê xuất – nhập – tồn nhiên liệu (Xăng dầu bán lẻ; Mỡ nhờn; Bán công nghiệp; Tổng hợp Xăng-dầu)
+ Báo cáo bán hàng theo hóa đơn
+ Bảng tổng hợp tiền mặt thu
12. Quản lý chấm công
+ Chấm công nhân viên
+ Công nợ nhân viên
13. Quản lý đơn giá
+ Đơn giá nhập hàng
+ Đơn giá xuất hàng
14. Quản lý danh sách nhà cung cấp
15. Cấu hình chung
+ Cấu hình chung
+ Quản lý đơn vị
16. Thông tin phần mềm và trợ giúp sử dụng
17. Đăng xuất

Tư vấn sử dụng dịch vụ

Để trải nghiệm dịch vụ tốt nhất hiện nay

hotline 0942 55 57 57