Home    Buy Watches

Buy Watches

logo-buywatch
1.Tên sản phẩm: BUY WATCHES

2. Mô tả ngắn gọn: 

Nổi tiếng thế giới Casio thương hiệu đã được làm cho đồng hồ trong nhiều năm, và làm việc tốt nhất của họ là trên BuyWatchesOnline.com.au! Có khả năng chịu nước, từ kháng, bùn chống cú sốc, vì vậy không có vấn đề gì bạn muốn làm, có một G-Shock dành cho bạn! Quan tâm đến người lướt? Kiểm tra phạm vi G-Lide của chúng tôi cho đồng hồ với đồ thị thủy triều và dữ liệu mặt trăng! Đi khám phá? Bạn không thể đi sai với Rangeman của chúng tôi! Nó có một la bàn kỹ thuật số, máy đo độ cao, nhiệt kế, và có thể chịu được nhiệt độ dưới số không! Dù sở thích của bạn, bất cứ điều gì bạn đang tìm kiếm, bạn sẽ tìm thấy nó trong phạm vi G-Shock của chúng tôi! Vì vậy, mất thời gian của bạn, không vội vàng, và chọn G-Shock phù hợp với bạn!

3. Công nghệ sử dụng: Magento1, php, nginx, redis, memcache

  • Chia sẻ:
hotline 0942 55 57 57