Tính năng hệ thống quản lý đặt hàng Trung Quốc – Pro

Được nâng cấp từ Hệ thống quản lý đặt hàng Trung Quốc – Full lên. Và có các tính năng mới trong hệ thống quản lý với hệ thống nhiệm vụ chi tiết, bám sát từng hoạt động của nhân viên và các bộ phận

TẠO ĐƠN HÀNG

 • Khách hàng tạo đơn hàng bằng phương pháp thủ công, import excel theo mẫu hoặc công cụ đặt hàng (extension)
 • Bao gồm đơn hàng thường và đơn hàng vận chuyển
 • Khách hàng có thể cập nhật đơn hàng, hủy đơn hàng, xem chi tiết đơn hàng đã tạo
 • Khách hàng có thể quản lý đơn hàng, nhật ký thanh toán, ví điện tử, khiếu nại,..

XỬ LÝ ĐƠN HÀNG THƯỜNG, ĐƠN HÀNG VẬN CHUYỂN

 • Quản lý chăm sóc khách hàng quản lý đơn hàng, xác nhận đơn hàng, thực hiện phân công nhân viên chăm sóc khách hàng phụ trách
 • Nhân viên chăm sóc khách hàng cập nhật lựa chọn nguồn hàng, hình ảnh, …. của đơn hàng khách hàng tạo
 • Trao đổi, thống nhất với khách hàng thông qua chức năng chat và tiến hành duyệt đơn hàng
 • Hệ thống gửi thông báo đến quản lý và khách hàng đơn hàng đã được duyệt

XỬ LÝ ĐẶT CỌC

 • Khách hàng chuyển tiền đặt cọc đơn hàng bằng các hình thức: đặt cọc bằng ví, đặt cọc bằng chuyển khoản, đặt cọc tại văn phòng
 • Kế toán tiến hành kiểm tra và xác nhận đặt cọc đơn hàng để chuyển qua bước đặt hàng

 ĐẶT HÀNG

 • Quản lý đặt hàng tiếp nhận đơn hàng, thực hiện phân công nhân viên đặt hàng phụ trách đơn hàng
 • Nhân viên đặt hàng tiếp xúc với shop Trung Quốc, tiến hành đặt hàng đơn hàng
 • Tiếp nhận và xử lý phát sinh đơn hàng: số lượng shop không đủ so với số lượng đặt, hàng miễn kiểm đếm, ship nội địa, hình thức chiết khấu,…
 • Nhân viên đặt hàng trao đổi với khách hàng bằng chức năng chat để xử lý các phát sinh đơn hàng

VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ NHẬP KHO

 • Nhân viên giao nhận Trung Quốc xử lý nhập vận đơn vào kho hàng Trung Quốc, thực hiện tạo lô hàng vận chuyển
 • Vận chuyển lô hàng về Việt Nam, nhân viên giao nhận Việt Nam thực hiện nhập kho Việt Nam các lô hàng vận chuyển
 • Quản lý giao nhận tiếp nhận, quản lý các lô hàng vận chuyển

KIỂM HÀNG

 • Quản lý giao nhận tạo nhiệm vụ kiểm hàng kiện hàng
 • Nhân viên giao nhận Việt Nam thực hiện kiểm tra kiện hàng: kiện hàng nguyên vẹn, hay phát sinh khiếu nại
 • Có thể ghi nhận hàng thừa, tách kiện.

TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ KHIẾU NẠI

 • Nếu kiện hàng có khiếu nại từ kiểm hàng, Nhân viên chăm sóc khách hàng và nhân viên đặt hàng tiếp xúc với shop, trao đổi với khách hàng để chốt phương án xử lý
 • Sau khi chốt phương án xử lý Admin/QLĐH duyệt chốt phương án xử lý khiếu nại
 • Nếu có khiếu nại phát sinh sau khi khách hàng nhận hàng, cũng được tiếp nhận, chốt phương án và duyệt phương án xử lý khiếu nại

 THANH TOÁN ĐƠN HÀNG

 •  Khách hàng hoặc quản lý chăm sóc khách hàng tạo yêu cầu thanh toán tiền hàng còn lại
 • Kế toán kiểm tra giao dịch và xác nhận thanh toán

 XUẤT KHO

 • Quản lý giao nhận tạo nhiệm vụ xuất kho cho kiện hàng
 • Nhân viên giao nhận Việt Nam thực hiện giao hàng, xác nhận giao hàng

VẬN ĐƠN VÔ DANH, VẬN ĐƠN HÀNG THỪA, HÀNG THẤT LẠC, HÀNG GỬI ĐI TRUNG QUỐC

 • Thay vì quản lý đơn hàng quay đầu như hệ thống đặt hàng Trung Quốc – Simple và Full; hệ thống đặt hàng Trung Quốc – Pro quản lý Hàng gửi đi Trung Quốc phát sinh từ khiếu nại trả hàng liên quan
 • Quản lý và xử lý các vận đơn vô danh, vận đơn hàng thừa, hàng thất lạc

NHẬN HÀNG

 • Khách hàng nhận hàng, xác nhận đơn hàng hoàn thành khi đã giao hết các kiện hàng trong đơn hàng

THỐNG KÊ

 • Thống kê đơn hàng thường, đơn hàng vận chuyển; số đơn hàng thường, đơn hàng vận chuyển đã hoàn thành.
 • Thống kê lãi ròng theo đơn hàng, sổ quỹ tiền Việt Nam, sổ quỹ tiền Trung Quốc
 • Ngoài hoa hồng nhân viên chăm sóc khách hàng, hoa hồng nhân viên đặt hàng; hệ thống đặt hàng Trung Quốc – Pro thống kê cả hoa hồng cho nhân viên giao nhận.
 • Quản lý công nợ theo đơn hàng
 • Trích xuất dữ liệu báo cáo, thống kê ra file excel

NHIỆM VỤ VÀ HỆ THỐNG THÔNG BÁO

 • Phân công nhiệm vụ chi tiết cho từng nhân viên, bộ phận tham gia vào quá trình xử lý công việc
 • Hệ thống nhiệm vụ bao gồm: xử lý đơn hàng thường, xử lý đơn hàng vận chuyển, đặt hàng đơn hàng, xử lý khiếu nại – NV đặt hàng, xử lý khiếu nại – NV CSKH, kiểm hàng kiện hàng, nhập hàng vào kho hàng, giao hàng
 • Gửi thông báo/cảnh báo đến quản trị, nhân viên các bộ phận phụ trách xử lý và khách hàng khi có sự thay đổi đơn hàng hoặc chi phí phát sinh

CẤU HÌNH HỆ THỐNG

 • Cài đặt các cấu hình: tạm ứng đơn hàng, số ngày cho phép chậm mã vận đơn, số ngày tồn tại giỏ hàng
 • Các cấu hình hệ thống khác: số bản ghi hiển thị mặc định, cảnh báo khi chênh lệch khối lượng nhập kho, liên kết công cụ đặt hàng (extension)
 • Quản lý mã giảm giá, khách hàng thân thiết,..

Tư vấn sử dụng dịch vụ

Để trải nghiệm dịch vụ tốt nhất hiện nay

hotline 0942 55 57 57