Thông Tin

Home    Thông Tin (    Page 3)

CON NGƯỜI LÀ TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP

Fgc Techlution 10/01/2017

Hiểu rõ con người là nguồn lực cơ bản và quan trọng nhất quyết định sự tồn tại phát triển cũng như vị thế của một doanh nghiệp. Nên FGC rất chú trọng đến việc đào tạo thêm kiến thức, kỹ năng cho nhân viên... Xem thêm