CON NGƯỜI LÀ TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP

Viết bởi Fgc Techlution Trong danh mục Nâng cao chuyên môn

Hiểu rõ con người là nguồn lực cơ bản và quan trọng nhất  quyết định sự tồn tại phát triển cũng như vị thế của một doanh nghiệp. Nên FGC rất chú trọng đến việc đào tạo thêm kiến thức, kỹ năng cho nhân viên . Hoạt động trong lĩnh vực CNTT cũng như chuyên […]

Xem thêm