Chương trình giao lưu cuối năm

Viết bởi Fgc Techlution Trong danh mục Tổ chức dã ngoại, du lịch

FGC & Trung Việt, Trung Việt & FGC. Nhằm tăng cơ hội giao lưu gặp gỡ giữa các thành viên đặc biệt là toàn những người trẻ, lãnh đạo 2 công ty đã quyết định làm cầu nối để có thêm một hoạt động mà nơi đó mọi người cùng nhau chia sẻ những điều hay […]

Xem thêm