FGC Life

Home    Tin tức    FGC Life (    Page 2)

10 NGUYÊN TẮC VÀNG ỨNG XỬ TRONG DOANH NGHIỆP

Hương Trà 11/01/2017

Một ngày bạn làm việc 8h tại công sở, bạn thường xuyên tiếp xúc với nhà lãnh đạo, đồng nghiệp và các khách hàng…Giao tiếp, ứng xử với họ nơi công sở như thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất và thể hiện... Xem thêm

CON NGƯỜI LÀ TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP

Fgc Techlution 10/01/2017

Hiểu rõ con người là nguồn lực cơ bản và quan trọng nhất quyết định sự tồn tại phát triển cũng như vị thế của một doanh nghiệp. Nên FGC rất chú trọng đến việc đào tạo thêm kiến thức, kỹ năng cho nhân viên... Xem thêm

  • 1
  • 2